Maps of Malacca

Malaysia (satellite view)

Malacca (satellite view)

tourism in Malacca

William Milne (1785 - 1822)

青雲亭 Cheng Hoon Teng Temple

Malacca Chinatown Map (pdf)

Ying Wa College