FIRST CONJUGATION VERB

Latin : aqu-or, aquari, aquat-um
English : fetch water


ACTIVE
INDICATIVE SUBJUNCTIVE
PRESENT
1.sg aquor aquer
2.sg aquāris aquēris
3.sg aquātur aquētur
1.pl aquāmur aquēmur
2.pl aquāmini aquēmini
3.pl aquāntur aquēntur
IMPERFECT
1.sg aquābar aquārer
2.sg aquabāris aquarēris
3.sg aquabātur aquarētur
1.pl aquabāmur aquarēmur
2.pl aquabāmini aquarēmini
3.pl aquabāntur aquarēntur
FUTURE
1.sg aquābor
2.sg aquāberis
3.sg aquābitur
1.pl aquābimur
2.pl aquabīmini
3.pl aquabūntur
PERFECT
1.sg aquatus -a -um sum aquatus -a -um sim
2.sg aquatus -a -um es aquatus -a -um sis
3.sg aquatus -a -um est aquatus -a -um sit
1.pl aquati -ae -a sumus aquati -ae -a simus
2.pl aquati -ae -a estis aquati -ae -a sitis
3.pl aquati -ae -a sunt aquati -ae -a sint
PLUPERFECT
1.sg aquatus -a -um eram aquatus -a -um essem
2.sg aquatus -a -um eras aquatus -a -um esses
3.sg aquatus -a -um erat aquatus -a -um esset
1.pl aquati -ae -a eramus aquati -ae -a essemus
2.pl aquati -ae -a eratis aquati -ae -a essetis
3.pl aquati -ae -a erant aquati -ae -a essent
FUTURE PERFECT
1.sg aquatus -a -um ero
2.sg aquatus -a -um eris
3.sg aquatus -a -um erit
1.pl aquati -ae -a erimus
2.pl aquati -ae -a eritis
3.pl aquati -ae -a erunt

ACTIVE ACTIVE
IMPERATIVE INFINITIVE
present aquare, aquāmini aquāri
perfect aquatus -a -um esse
future aquatūrus -ūra -ūrum esse

PARTICIPLE PARTICIPLE GERUND SUPINE
ACTIVE PASSIVE Gen. aquāndi
present aquans, (-tis) Dat. aquāndo
perfect aquatus -a -um Acc. aquāndum aquatum
future aquatūrus -a -um aquāndus -a -um Abl. aquāndo aquatu

Return to Main page

The present website is compiled for an introductory Latin course at the Chinese University of Hong Kong by Dr. Louis Ha.
Copyright by Louis Ha, 2006.

* * *