- Nouns - (2062)

abode domicilium -i n.
abode sedes -is f.
abundance copia -ae f.
abyss profundum -i n.
accessory ministra -ae f.
accident casus -us m.
accomplice conscius -i m.
accord consensus -us m.
acquiringknowledge cognitio -onis f.
act factum -i n.
act actus -us m.
action actio -onis f.
actofkindness beneficium -i n.
address appellatio -onis f.
admonition monitio -onis f.
advance progress -us m.
advancement progressio -onis f.
advantage commodum -i n.
advantage emolumentum -i n.
age aevum -i n.
age saeculum -i n.
age aetas -atis f.
agent minister -tri m.
agentofcoagulation coagulum -i n.
agreement harmonia -ae f.
agreement pactum -i n.
agreement consensio -onis f.
agreement conventio -onis f.
agreement consensus -us m.
aid subsidium -i n.
air aer -eris f.
air{m} aer -eris m.
alittle aliquantulum -i n.
all-heal panacea -ae f.
allegory allegoria -ae f.
allegory aenigma -atis n.
alliance societas -atis f.
ally socius -i m.
alsoedge ora -ae f.
altar ara -ae f.
alteration vicis -is f.
amingling confusio -onis f.
anarmedperson armiger -eri m.
anchor ancora -ae f.
anenumeration digestio -onis f.
anextremity cacumen -inis n.
angel angelus -i m.
anger ira -ae f.
anger bilis -is f.
anguish tormentum -i n.
animal animal -lis n.
answer responsum -i n.
antiquity vetustas -atis f.
apickingout lectio -onis f.
appearance aspectus -us m.
appearance species -ei f.
applause favor -oris m.
apple malum -i n.
appletree malus -i f.
approach aditus -us m.
approach adventus -us m.
approval suffragium -i n.
aquaintedwith cognitio -onis f.
aquisition quaestus -us m.
arcade porticus -us f.
archer sagittarius -i m.
argument argumentum -i n.
argument disputatio -onis f.
arithmetic arithmeticum -i n.
arm bracchium -i n.
arms arma -orum n.
army exercitus -us m.
arrangement condicio -onis f.
arrangement dispositio -onis f.
arrival adventus -us m.
arrow sagitta -ae f.
arsenic arsenicum -i n.
art artificium -i n.
art ars -rtis f.
artificer artifex -icis m.
artisan faber -bri m.
artist artifex -icis m.
artwork opus -eris n.
ash calx -lcis f.
ashes cinis -eris m.
aspect facies -ei f.
assassin sicarius -i m.
assault oppugatio -onis f.
assembly concilium -i n.
assistance subsidium -i n.
assistant ministra -ae f.
assistant minister -tri m.
associate socius -i m.
associate popularis -is m.
association societas -atis f.
astonishment stupor -oris m.
astrologer astrologus -i m.
astrology astrologia -ae f.
atakingaway privatio -onis f.
atmosphere aer -eris f.
attack incursio -onis f.
attack oppugatio -onis f.
attack impetus -us m.
attack incursus -us m.
attempt inceptum -i n.
attempt conatus -us m.
attendant adsecula -ae m.
attire habitus -us m.
atwelfthpart uncia -ae f.
author auctor -oris m.
author conditor -oris m.
author scriptor -oris m.
authority imperium -i n.
authority auctoritas -atis f.
authority dignitas -atis f.
authority potestas -atis f.
avenger vindex -icis m.
awe religio -onis f.
axe securis, -is f.
axle axis -is m.
back tergum -i n.
balance libra -ae f.
ball sphaera -ae f.
balm nectar -ris n.
balsam balsamum -i n.
bandit latro -onis m.
bane nocumentum -i n.
banishment exsilium -i n.
bard vates -is m.f.
bargain pactum -i n.
bars repagulum -i n.
base sedes -is f.
base basis -is f.
bath balneum -i n.
battle proelum -i n.
bay sinus -us m.
beak rostrum -i n.
beam trabs -bis f.
beast bestia -ae f.
beastofburden iumentum -i n.
beat pulsus -us m.
beating pulsus -us m.
beauty pulchritudo -inis f.
beauty venustas -atis f.
becomingsurety intercessio -onis f.
bed lectus -i m.
bed cubile -is n.
bee apis -is f.
beechtree fagus -i f.
begining origo -inis f.
beginning inceptum -i n.
beginning initium -i n.
beginning primordium -i n.
beginning principium -i n.
beingstill silentium -i n.
belief opinio -onis f.
belly venter -tris m.
benefit emolumentum -i n.
benefit meritum -i n.
berry uva -ae f.
bile bilis -is f.
billow fluctus -us m.
bird ales -itis f.
bird avis -is f.
bird volucris -is f.
birth origo -inis f.
birth genesis, -is f.
bit offa -ae f.
bite morsus -us m.
bladder vesica -ae f.
blame reprehensio -onis f.
blemish macula -ae f.
blending confusio -onis f.
blessing benedictio -onis f.
blockade obsidio -onis f.
blood sanguis -inis m.
blood-relation cognatus -i m.
bloodshed sanguis -inis m.
bloom flos -oris m.
blow plaga -ae f.
board tabula -ae f.
boat navigium -i n.
body corpus -oris n.
boldness audacia -ae f.
bolts repagulum -i n.
bond vinculum -i n.
bone os -ssis n.
book opus -eris n.
book volumen -inis n.
born ortus -us m.
bottle ampulla -ae f.
bottomorestate fundus -i m.
bough ramus -i m.
boundary terminus -i m.
boundary regio -onis f.
boundary finis -is m.
bounty benignitas -atis m.
bow arcus -us m.
box capsa -ae f.
box capsula -ae f.
boy puer -eri m.
bread panis -is m.
breast uber -eris n.
breathoflife spiritus -us m.
brevity brevitas -atis f.
brick later -eris m.
bride nupta -ae f.
bride coniunx -ngis m.
bridge pons -ontis m.
brigand latro -onis m.
brigandage latrocinium -i n.
brightess fulgor -oris m.
brightness splendor -oris m.
brine sal -is m.
bringing latio -onis f.
bronze aes -eris n.
brook rivus -i m.
brother frater -tris m.
brow frons -ontis f.
building aedificium -i n.
bulk moles -is f.
bull taurus -i m.
bulwark propugnaculum -i n.
bundleofwood fascis -is m.
burden onus -eris n.
burden pondus -eris n.
burden moles -is f.
burningheat ardor -oris m.
business negotium -i n.
bybirth natus -us m.
byorder iussus -us m.
calamity malum -i n.
calendar fastus -i m.
calmness aequitas -atis f.
camp castrum -i n.
capability facultas -atis f.
capacity captus -us m.
carcass cadaver -eris n.
care cura -ae f.
career curriculum -i n.
carefulness diligentia -ae f.
carelessness neglegentia -ae f.
carnage caedes -is f.
carnage strages -is f.
catastrophe ruina -ae f.
cause causa -ae f.
cavalry equitatus -us m.
cave spelunca -ae f.
cave specus -us m.
cavity specus -us m.
cedar cedrus -i f.
celestialvault polus -i m.
censor censor -oris m.
century saeculum -i n.
ceremony ritus -us m.
chain catena -ae f.
chain circulus -i m.
chair sedile -is n.
chalk calx -lcis f.
champion vindex -icis m.
chance temeritas -atis f.
chance casus -us m.
change momentum -i n.
change vicis -is f.
charge impensa -ae f.
charge concursus -us m.
charge sumptus -us m.
chariot axis -is m.
chariot currus -us m.
charity charitas -atis f.
charm venenum -i n.
charm dulcedo -inis m.
charm venustas -atis f.
check reprehensio -onis f.
chessman latro -onis m.
chief dux -ucis m.
chief princeps -ipis m.
childhood pueritia -ae f.
church ecclesia -ae f.
cinders favilla -ae f.
circle circulus -i m.
circle orbs -bis m.
circuit circuitus -us m.
circulation circulatio -onis f.
citadel arx -rcis f.
citizen civis -is m.
citizenship civitas -atis f.
city civitas -atis f.
city urbs -bis f.
civilization cultus -us m.
clan gens -entis f.
cleansing purgatio -onis f.
cliff scopulus -i m.
clock horologium -i n.
clothes vestimentum -i n.
clothing vestis -is f.
clothing vestitus -us m.
cloud +nubes -is f.
coagulation coagulatio -onis f.
code ius -uris n.
coil volumen -inis n.
coil sinus -us m.
coin nummus -i m.
cold hiems -emis f.
colleague conlega -ae m.
collection thesaurus -i m.
colour color -oris m.
column columna -ae f.
comfort solatium -i n.
command imperatum -i n.
command imperium -i n.
commander imperator -oris m.
commentary commentarius -i m.
commentary commentarium -i n.
commission mandatum -i n.
commissioner legatus -i m.
commonpeople vulgum -i n.
commonperson plebs -bis f.
commotion tumultus -us m.
companion comes -itis m.
company grex -egis m.
company conventus -us m.
compassion misericordia -ae f.
complaint questus -us m.
completing perfectio -onis f.
composer conditor -oris m.
comprehension comprehensio -onis f.
comprehension captus -us m.
compulsion necessitas -atis f.
concord harmonia -ae f.
concord consensio -onis f.
condition condicio -onis f.
condition qualitas -atis f.
condition habitus -us m.
condition status -us m.
conductress gubernatrix -icis f.
conference conloquium -i n.
confidant conscius -i m.
conflagration incendium -i n.
conflict dissensio -onis f.
conjunction coniunctio -onis f.
connecting compositio -onis f.
connecting coniunctio -onis f.
conqueror victor -oris m.
conscience conscientia -ae f.
consecratedground templum -i n.
consonance harmonia -ae f.
consonant consonantia -ae f.
consort coniunx -ngis m.
conspirators coniuratus -i m.
constellation sidus -eris n.
constitution constitutio -onis f.
consul consul -is m.
consulship consulatus -us m.
contract pactum -i n.
contract condicio -onis f.
control potestas -atis f.
convenienttime occasio -onis f.
conversation sermo -onis m.
cook coquus -i m.
copper aes -eris n.
copy exemplum -i n.
copy descriptio -onis f.
copy imago -inis f.
cord nervus -i m.
corn frumentum -i n.
cornfield seges -itis f.
corpse cadaver -eris n.
corpse corpus -oris n.
corpse funis -is m.
corruption corruptio -onis f.
cosmography cosmographia -ae f.
cost impensa -ae f.
cost sumptus -us m.
couch lectus -i m.
couch triclinium -i n.
couch cubile -is n.
cough tussis, -is f.
countenance vultus -us m.
country tellus -uris f.
countryhouse villa -ae f.
courage ferocia -ae f.
courage virtus -utis f.
course curriculum -i n.
courtesy officium -i n.
cow vacca -ae f.
crab cancer -cri m.
crag rupes -is f.
creation creatio -onis f.
creator creator -oris m.
creator opifex -icis m.
creature creatura -ae f.
credit laus -udis f.
crier praeco -onis m.
crime maleficium -i n.
crime vitium -i n.
crime scelus -eris n.
critic iudex -icis m.
crop seges -itis f.
crop fructus -us m.
crossing transitus -us m.
crow corvus -i m.
crowd frequentia -ae f.
crowd. vulgum -i n.
crownofhead vertex -icis m.
cruelty saevitia -ae f.
cry clamor -oris m.
cube cubus -i m.
cultivation cultura -ae f.
culture cultus -us m.
cure medicina -ae f.
cure remedium -i n.
curlofhair cirrus -i m.
custom institutum -i n.
custom adsuetudo -inis f.
custom assuetudo -inis f.
custom consuetudo -inis f.
custom mos -oris m.
custom usus -us m.
dagger sica -ae f.
dam moles -is f.
damage damnum -i n.
damage detrimentum -i n.
danger periculum -i n.
darkness tenebra -ae f.
dart venu -us n.
daughter +filia -ae f.
daughter +filia -ae f.
day dies -ei f.
day dies -ei m.
dealer mercator -oris m.
death letum -i n.
death nex -ecis f.
death mors -rtis f.
death interitus -us m.
death obitus -us m.
deceit fraus -udis f.
decoration ornamentum -i n.
decoration decor -oris n.
decree consultum -i n.
decree decretum -i n.
deed factum -i n.
defeat calamitas -atis f.
defect vitium -i n.
defence propugnaculum -i n.
defender patronus -i m.
defender defensor -oris m.
defense defensio -onis f.
defile faux -ucis f.
degree gradus -us m.
delay mora -ae f.
delicate subtilitas -atis m.
delineation descriptio -onis f.
deliveringup traditio -onis f.
departure discessus -us m.
departure egressus -us m.
departure exitus -us m.
dependent cliens -entis m.
deportment habitus -us m.
depth profundum -i n.
deputy legatus -i m.
descendant nepos -otis m.
descendant sanguis -inis m.
descended ortus -us m.
deserter fugitivus -i m.
design consilium -i n.
design propositum -i n.
design mens -entis f.
desire amor -oris m.
despatch festinatio -onis f.
destiny fatum -i n.
destiny sors -rtis f.
destitution egestas -atis f.
destruction exitum -i n.
destruction funis -is m.
detour circuitus -us m.
devotion studium -i n.
devotion pietas -atis f.
dew rosa -ae f.
dew ros -oris m.
dialect dialectus -i f.
dialogue dialogus -i m.
dictator dictator -oris m.
difference differentia -ae f.
difficulties spina -ae f.
difficulty difficultas -atis f.
digestion digestio -onis f.
dignity decor -oris n.
din strepitus -us m.
dinner cena -ae f.
direction gubernatio -onis f.
direction regio -onis f.
directorship magisterium -i n.
directress gubernatrix -icis f.
disagreement dissensio -onis f.
disaster plaga -ae f.
disaster calamitas -atis f.
disaster clades -is f.
disc orbs -bis m.
discernment intelligentia -ae f.
discordant discordans -antis f.
discourse sermo -onis m.
discoverer inventor -oris m.
discretion prudentia -ae f.
discussion dialogus -i m.
disgrace macula -ae f.
dish vas -sis n.
dishonour ignominia -ae f.
disorder tumultus -us m.
displeasure bilis -is f.
disposition constitutio -onis f.
dispute controversia -ae f.
dispute lis lit-is f.
dispute,effort contentio -onis f.
distance spatium -i n.
distillation distillatio -onis m.
distress miseria -ae f.
distress luctus -us m.
district pagus -i m.
disturbance motus -us m.
ditch fossa -ae f.
diversity differentia -ae f.
diversity varietas -atis f.
division divisio -onis f.
doctor medicus -i m.
dog canis -is m.f.
door ianua -ae f.
door foris -is f.
door postis -is m.
doors repagulum -i n.
dove columba -ae f.
downfall occasus -us m.
draggingout tractus -us m.
dragon draco -onis m.
dread horror -oris m.
dread pavor -oris m.
dread metus -us m.
dream{n}orsleep{m} somnum -i n.
dress ornatus -us m.
drink potus -us m.
driver auriga -ae m.
drop gutta -ae f.
drug venenum -i n.
duality dualitas -atis f.
dust pulvis -eris m.
duty ministerium -i n.
duty officium -i n.
dwelling domicilium -i n.
eagerness studium -i n.
eagle aquila -ae f.
ear auris -is f.
earth terra -ae f.
earth humus -i f.
earth tellus -uris f.
ease otium -i n.
east oriens -entis m.
echo repercussio -onis f.
eddy vertex -icis m.
edition editio -onis f.
effect effectus -us m.
egg ovum -i n.
eighteenth duodevicensimus -i m.
eighth octavus -i m.
elders pater -tris m.
election creatio -onis f.
element elementum -i n.
elevation elevatio -onis f.
eleventh undecimus -i m.
embassy legatio -onis f.
emblem emblema -atis n.
emerald smaragdus -i f.
emotion motus -us m.
emotion sensus -us m.
emperor princeps -ipis m.
empire imperium -i n.
employment negotium -i n.
enclosure saepes -is f.
encumbrance impedimentum -i n.
end terminus -i m.
end finis -is m.
end exitus -us m.
endofanaxis polus -i m.
enemy inimicus -i m.
enemy hostis -is m.
engagement sacramentum -i n.
engine machina -ae f.
enmity inimicitia -ae f.
entrance os oris n.
entrance introitus -us m.
entreaty supplicium -i n.
entreaty prex -ecis f.
envy invidia -ae f.
epilogue epilogus -i m.
epitaph epitaphium -i n.
equality aequalitas -atis f.
equipment instrumentum -i n.
equipment ornamentum -i n.
error error -oris m.
error fraus -udis f.
error lapsus -us m.
escort praesidium -i n.
essence essentia -ae f.
esteem honor -oris m.
esteem opinio -onis f.
eternity aevum -i n.
eulogist praedicator -oris m.
evening vespera -ae f.
evening vesper -eri m.
evening vesperus -i m.
evenness aequitas -atis f.
event res -ei f.
evidence argumentum -i n.
evidence indicium -i n.
evidence testimonium -i n.
evil malum -i n.
evildeed maleficium -i n.
evildeed scelus -eris n.
example exemplum -i n.
excellence excellentia -ae f.
excellence praestantia -ae f.
excellence pulchritudo -inis f.
exception,restriction exceptio -onis f.
exercise exercitatio -onis f.
exile exsilium -i n.
expenditure impensa -ae f.
expense iactura -ae f.
expense impensa -ae f.
expense sumptus -us m.
experience exercitatio -onis f.
experiment experimentum -i n.
experiment periculum -i n.
explainer interpres -etis m.
explanation interpretatio -onis m.
explanation ratio -onis m.
exposition interpretatio -onis m.
expression vultus -us m.
extent tractus -us m.
eye oculus -i m.
face vultus -us m.
face facies -ei f.
fact verum -i n.
fact res -ei f.
faction pars -rtis f.
facultyofinvention inventio -onis f.
failure calamitas -atis f.
faith fides -ei f.
fall casus -us m.
falling lapsus -us m.
falsehood mendacium -i n.
fame fama -ae f.
fame gloria -ae f.
familiarfriend familiaris -is m.
familystock gens -entis f.
famine fames -is f.
farmer agricola -ae m.
fashion mos -oris m.
fate fatum -i n.
fate sors -rtis f.
fate vicis -is f.
father creator -oris m.
father genitor -oris m.
father pater -tris m.
father-in-law socerus -i m.
fault culpa -ae f.
fault macula -ae f.
fault vitium -i n.
favor favor -oris m.
favour officium -i n.
fear metus -us m.
fee merces -edis f.
feeling sensus -us m.
fellowcountryman popularis -is m.
fence saepes -is f.
ferment fermentum -i n.
fermentation fermentatio -onis f.
fetter vinculum -i n.
fever febris, -is f.
fidelity fides -ei f.
field ager -gri m.
field campus -i m.
field arvum -i n.
fifth quintus -i m.
fight pugna -ae f.
figure figura -ae f.
figure signum -i n.
figure aenigma -atis n.
figure facies -ei f.
figure species -ei f.
fine subtilitas -atis m.
finishing perfectio -onis f.
fire incendium -i n.
fire ignis -is m.
firewood lignum -i n.
firing inflammatio -onis f.
firmament firmamentum -i n.
first primus -i m.
firstplace principatus -us m.
firstprinciple elementum -i n.
fish piscis -is m.
fixation fixatio -onis f.
fixing fixatio -onis f.
flame flamma -ae f.
flamefire(fig) fax -acis f.
flash fulgor -oris m.
flask ampulla -ae f.
flask cucurbita -ae f.
flask phiola -ae f.
flask vas -sis n.
fleece,pelt,wool vellus -eris n.
fleet classis -is f.
flesh caro -rnis f.
flesh corpus -oris n.
flight fuga -ae f.
flock grex -egis m.
flogging verber -eris n.
flood gurges -itis m.
flood flumen -inis n.
flow flumen -inis n.
flower flos -oris m.
fluid humor -oris m.
fly musca -ae f.
fodder pabulum -i n.
fog caligo -inis f.
fold sinus -us m.
foliage frons -ondis f.
follower adsecula -ae m.
folly stultitia -ae f.
food cibus -i m.
foot calx -lcis f.
foot pes -edis m.
footofhill radix -icis f.
footprint vestigium -i n.
footsoldier pedes -itis m.
forager pabulator -oris m.
force manus -us f.
ford vadum -i n.
forefathers pater -tris m.
forehead frons -ontis f.
foreign barbarus -i m.
foreigner hospes -itis m.
forerunner prodromus -i m.
forest silva -ae f.
forgetfulness oblivio -onis f.
form forma -ae f.
form facies -ei f.
fortification munimentum -i n.
fortress castellum -i n.
fortress propugnaculum -i n.
fortune fortuna -ae f.
fossil fossilium -i n.
foundation fundamentum -i n.
foundation basis -is f.
foundation(fig) radix -icis f.
founder conditor -oris m.
fountain fons -ontis m.
fragrantgum balsamum -i n.
fraud fraus -udis f.
freedman libertus -i m.
freedom libertas -atis f.
frenzy insania -ae f.
frenzy furor -oris m.
friend amicus -i m.
friend amator -oris m.
friendship amicitia -ae f.
front frons -ontis f.
fruit pomum -i n.
fruit fructus -us m.
fruitsoftheearth frux -ugis f.
funeral funis -is m.
furniture ornamentum -i n.
fury impetus -us m.
gain compendium -i n.
gain emolumentum -i n.
gain quaestus -us m.
gall bilis -is f.
gallery porticus -us f.
game ludus -i m.
garden hortus -i m.
garland corona -ae f.
garment pannus -i m.
gate porta -ae f.
gate foris -is f.
gathering ecclesia -ae f.
generation aevum -i n.
generation saeculum -i n.
generation generatio -onis f.
genius genius -i m.
genius ingenium -i n.
geography geographia -ae f.
geometry geometria -ae f.
gift donum -i n.
girl puella -ae f.
girl virgo -inis f.
givingup traditio -onis f.
glass vitrum -i n.
gliding lapsus -us m.
globe sphaera -ae f.
gloom tristitia -ae f.
glowingembers favilla -ae f.
glue gluten -inis f.
goat caper -pri m.
god deus -i m.
god divus -i m.
goddess diva -ae f.
goddess +dea -ae f.
goddess +dea -ae f.
gold aurum -i n.
good-will gratia -ae f.
goodwish prex -ecis f.
gore cruor -oris m.
government gubernatio -onis f.
grace decor -oris n.
grain frumentum -i n.
grain granum -i n.
grandeur maiestas -atis f.
grandfather avus -i m.
grandson nepos -otis m.
grape uva -ae f.
grass gramen -inis n.
greatness dignitas -atis f.
greatness magnitudo -inis f.
greed avaritia -ae f.
greed fames -is f.
greeting salus -utis f.
grief dolor -oris m.
grief maeror -oris m.
groan gemitus -us m.
ground argumentum -i n.
ground tellus -uris f.
groupofstars sidus -eris n.
grove lucus -i m.
growling fremitus -us m.
growth progressio -onis f.
guarantee fides -ei f.
guard custodia -ae f.
guard praesidium -i n.
guardian custos -odis m.
guest hospes -itis m.
guide dux -ucis m.
guile dolus -i m.
gulf gurges -itis m.
gulf sinus -us m.
habit adsuetudo -inis f.
habit assuetudo -inis f.
habit consuetudo -inis f.
habit mos -oris m.
habitation sedes -is f.
hair coma -ae f.
hair capillus -i m.
hall atrium -i n.
hand manus -us f.
handle ansa -ae f.
harbour portus -us m.
harm nocumentum -i n.
harm fraus -udis f.
harmony concordia -ae f.
harmony harmonia -ae f.
harshness acerbitas -atis f.
harvest messis -is f.
haste festinatio -onis f.
hatred odium -i n.
haven portus -us m.
havoc strages -is f.
head dux -ucis m.
head caput -itis n.
health salus -utis f.
health sanitas -atis f.
hearing auditus -us m.
hearsay rumor -oris m.
heart cor -rdis n.
hearth focus -i m.
heat calor -oris m.
heat aestus -us m.
heaven caelum -i n.
heaven aether -eris m.
heavens mundus -i m.
heavens polus -i m.
hedge saepes -is f.
heel calx -lcis f.
heir heres -edis m.
heiress heres -edis m.
help auxilium -i n.
help ops -pis f.
herald praeco -onis m.
herb herba -ae f.
herb gramen -inis n.
herd grex -egis m.
herd pecus -udis f.
hero virus -i m.
hide tergum -i n.
hide pell -is f.
hide pellis -is f.
hill collis -is m.
hindrance impedimentum -i n.
history historia -ae f.
hoard thesaurus -i m.
hole macula -ae f.
holidays feria -ae f.
home domus -us f.
honey mel -llis n.
honey nectar -ris n.
honour honor -oris m.
honour decor -oris n.
honourablereputation honestas -atis f.
hook ansa -ae f.
hope spes -ei f.
horn cornu -us n.
horse equus -i m.
horseman eques -itis m.
hospitality hospitium -i n.
host hospes -itis m.
hostage obses -idis m.
hotashes favilla -ae f.
hour hora -ae f.
house casa -ae f.
house aedes -is f.
house domus -us f.
household familia -ae f.
humanity humanitas -atis f.
humid humiditas -atis f.
hundredth centesimus -i m.
hunger fames -is f.
hurry festinatio -onis f.
hurt malum -i n.
hurt nocumentum -i n.
husband coniunx -ngis m.
hut,stall,hostel taberna -ae f.
ice glacies -ei f.
icycoldness gelu -us n.
Ides idus -uum pl. f.
ignorance ignorantia -ae f.
illness morbus -i m.
image simulacrum -i n.
image effigies -ei f.
imagination cogitatio -onis f.
immortality immortalitas -atis f.
importance momentum -i n.
impulse actus -us m.
impulse impetus -us m.
impulse impulsus -us m.
increase progressio -onis f.
individual corpus -oris n.
indulgence indulgentia -ae f.
inexperience imperitia -ae f.
infantry peditatus -us m.
influence momentum -i n.
information indicium -i n.
inhabitant incola -ae m.
inheritance hereditas -atis f.
injunction mandatum -i n.
injunction praeceptum -i n.
injury nocumentum -i n.
innatequality ingenium -i n.
innerbarkofatree,book liber -bri m.
installment portio -onis f.
instant vestigium -i n.
instigation impulsus -us m.
instigator auctor -oris m.
institution institutum -i n.
instrument instrumentum -i n.
insult contumelia -ae f.
integrity honestas -atis f.
integrity veritas -atis f.
intellect intellectus -us m.
intelligence intelligentia -ae f.
intelligence intellectualis -is m.
intention propositum -i n.
interval intervallum -i n.
interval spatium -i n.
interval tempus -oris n.
intricacies spina -ae f.
introduction introductio -onis f.
invasion incursio -onis f.
invention inventio -onis f.
inventor inventor -oris m.
investigation observatio -onis f.
investigation recognitio -onis m.
iron ferrum -i n.
irrigation irrigatio -onis f.
island insula -ae f.
jar ampulla -ae f.
javelin venu -us n.
jaws faux -ucis f.
journey iter -ineris n.
joy laetitia -ae f.
joy gaudium -i n.
judge iudex -icis m.
judgement consilium -i n.
judgement iudicium -i n.
judgement mens -entis f.
judgment sententia -ae f.
justice iustitia -ae f.
key clavis -is f.
kindling inflammatio -onis f.
kindness meritum -i n.
kindness officium -i n.
kindness benignitas -atis m.
king rex -egis m.
kingdom regnum -i n.
kitchen culina -ae f.
knee genu -us n.
knife culter -tri m.
knowledge scientia -ae f.
knowledge artificium -i n.
labour opera -ae f.
lack inopia -ae f.
lackofforesight imprudentia -ae f.
ladder scala -ae f.
lake lacus -us m.
land tellus -uris f.
language sermo -onis m.
lap curriculum -i n.
largequantity magnitudo -inis f.
lash verber -eris n.
laugh risus -us m.
laughter risus -us m.
law lex -egis f.
law ius -uris n.
leader dux -ucis m.
leader princeps -ipis m.
leader rex -egis m.
leadership principatus -us m.
leaf frons -ondis f.
leave commeatus -us m.
lefthand sinistra -ae f.
legion legio -onis f.
leisure otium -i n.
letter epistula -ae f.
letter littera -ae f.
levy dilectus -us m.
liar mendax -acis m.
liberality benignitas -atis m.
liberator vindex -icis m.
library bibliotheca -ae f.
licence licentia -ae f.
lie mendacium -i n.
life vita -ae f.
lifetime aevum -i n.
light lumen -inis m.
light lux -ucis f.
lightning fulgor -oris m.
likeness aequalitas -atis f.
likeness imago -inis f.
likeness effigies -ei f.
limb membrum -i n.
limbs artus -us m.
lime calx -lcis f.
limit meta -ae f.
limit modus -i m.
limit finis -is m.
line ordo -inis m.
lineage stirps -pis f.
lineage soboles -is f.
lineofbattle acies -ei f.
lineofwriting versus -us m.
lion leo -onis m.
liquid humor -oris m.
list ratio -onis m.
littleboy puellus -i m.
littlework opusculum -i n.
livelihood victus -us m.
living victus -us m.
load pondus -eris n.
loaf panis -is m.
logic(plur.only) logicum -i n.
loiterer cunctator -oris m.
longing desiderium -i n.
lookingback respectus -us m.
loop ansa -ae f.
loosenessoftexture raritas -atis f.
loosing solutio -onis f.
lord dominator -oris m.
loss damnum -i n.
loss detrimentum -i n.
lot sors -rtis f.
love amor -oris m.
love charitas -atis f.
lover amator -oris m.
Lucifer Lucifer -eri m.
lump massa -ae f.
lump tuber -eris n.
madness amentia -ae f.
madness dementia -ae f.
magic magia -ae f.
magician magus -i m.
magistrate magistratus -us m.
maid +famula -ae f.
maid +famula -ae f.
maid virgo -inis f.
maid-servant ministra -ae f.
maid-servant,femaleslave ancilla -ae f.
mainland continens -entis f.
maker opifex -icis m.
man vir -iri m.
man virus -i m.
man homo -inis m.
management gubernatio -onis f.
manifesto edictum -i n.
mankind humanitas -atis f.
manliness virtus -utis f.
manner modus -i m.
map-making cosmographia -ae f.
marble marmor -oris n.
mark macula -ae f.
mark signum -i n.
market-place forum -i n.
marsh palus -udis f.
marvel miraculum -i n.
mass massa -ae f.
mass cubus -i m.
mass pondus -eris n.
mass moles -is f.
mast malus -i m.
master dominus -i m.
master magister -tri m.
matter materia -ae f.
matter res -ei f.
maxim praeceptum -i n.
meal daps -apis f.
meansofknowing nomen -inis n.
measure mensura -ae f.
measure modus -i m.
medicine medicina -ae f.
medicine physica -ae f.
meditation commentatio -onis f.
meeting concilium -i n.
meeting conventus -us m.
melody melodia -ae f.
memorandum commentarius -i m.
memorandum commentarium -i n.
memorial monumentum -i n.
memory memoria -ae f.
Mercury mercurius -i m.
mercy clementia -ae f.
mercy misericordia -ae f.
merit virtus -utis f.
messenger nuntius -i m.
metal metallum -i n.
metaphysic metaphysica -ae f.
meteor(astr) fax -acis f.
method methodus -i f.
midday meridies -ei m.
middleoftheRomanmonth idus -uum pl. f.
milk lac -ctis n.
miller,baker pistor -oris m.
mind animus -i m.
mind cor -rdis n.
mind mens -entis f.
mine metallum -i n.
mirror speculum -i n.
misery miseria -ae f.
misfortune plaga -ae f.
misfortune offensio -onis f.
missile telum -i n.
mission legatio -onis f.
mist nebula -ae f.
mist aer -eris f.
mist caligo -inis f.
mistake error -oris m.
mistrust suspicio -onis f.
mixing confusio -onis f.
mob vulgum -i n.
mob tribus -us f.
mode mos -oris m.
moderatemeans paupertas -atis f.
moderation continenta -ae f.
moderation temperantia -ae f.
modesty pudor -oris m.
moisture humor -oris m.
moment momentum -i n.
money pecunia -ae f.
moneybag crumena -ae f.
monster monstrum -i n.
month mensis -is m.
moon luna -ae f.
more plus, -uris m.f.
morsel offa -ae f.
mosaic emblema -atis n.
mother genetrix -icis f.
mother mater -tris f.
motive causa -ae f.
mound tumulus -i m.
mount agger -eris m.
mountain mons -ontis m.
mountainridge iugum -i n.
mourning luctus -us m.
mouth os oris n.
movement momentum -i n.
movement motus -us m.
murder nex -ecis f.
murder caedes -is f.
murderer homicida -ae m.
murmering fremitus -us m.
music musica -ae f.
mystery mysterium -i n.
name appellatio -onis f.
name nomen -inis n.
nation populus -i m.
nation gens -entis f.
native indigena -ae m.
nativecountry patria -ae f.
naturalphilosophy physica -ae f.
nature natura -ae f.
nature constitutio -onis f.
nature qualitas -atis f.
nearrelative propinquus -i m.
neck collum -i n.
neck cervix -icis f.
nectar nectar -ris n.
need egestas -atis f.
needle acus -us f.
negotiator interpres -etis m.
net rete -is n.
night nox -ctis f.
ninetyeighth duodecentensimus -i m.
ninth nonus -i m.
noblest optimas -atis f.
nobody nemo -inis f.
noise sonitus -us m.
noise strepitus -us m.
noone, nemo -inis f.
note commentarius -i m.
note commentarium -i n.
notebook libellus -i m.
nothing nihilum -i n.
nourishment nutrimentum -i n.
number numerus -i m.
oar remus -i m.
oathofallegiance sacramentum -i n.
obligation officium -i n.
oblivion oblivio -onis f.
offence vitium -i n.
office ministerium -i n.
offspring stirps -pis f.
offspring proles -is f.
offspring soboles -is f.
offspring progenies -ei f.
ofthebest optimas -atis f.
oil oleum -i n.
oldage senectus -utis f.
oldage vetustas -atis f.
oldman senex -nis m.
oldwoman anus -us f.
omen monstrum -i n.
onset incursus -us m.
opening os oris n.
operation operatio -onis f.
opinion sententia -ae f.
opinion opinio -onis f.
opportunity causa -ae f.
opportunity occasio -onis f.
oracle oraculum -i n.
oracle sors -rtis f.
orator orator -oris m.
orbit circulus -i m.
orbit orbs -bis m.
order ordo -inis m.
orders iussum -i n.
origin principium -i n.
origin origo -inis f.
origin stirps -pis f.
originator auctor -oris m.
ornament decor -oris n.
ounce uncia -ae f.
outcome eventus -us m.
outcome exitus -us m.
outrage iniuria -ae f.
overthrow strages -is f.
pace passus -us m.
pain dolor -oris m.
painting pictura -ae f.
pair iugum -i n.
palm palma -ae f.
panacea panacea -ae f.
parable parabola -ae f.
pardon venia -ae f.
parent parens -entis m.
part proportio -onis f.
part pars -rtis f.
partner socius -i m.
partnership societas -atis f.
pass faux -ucis f.
pass saltus -us m.
passage transitus -us m.
patience patientia -ae f.
patrol explorator -oris m.
patron patronus -i m.
patron rex -egis m.
pattern exemplaris -is n.
pay stipendium -i n.
pay merces -edis f.
peace pax -acis f.
peace quies -etis f.
peacock pavo -onis m.f.
peak cacumen -inis n.
peak arx -rcis f.
pearl margarita -ae f.
peartree pirus -i f.
peasant,villager paganus -i m.
peculiarity proprietas -atis f.
pedestal basis -is f.
penalty poena -ae f.
people populus -i m.
pepper piper -eris n.
perception comprehensio -onis f.
perception sensus -us m.
perfection perfectio -onis f.
performance effectus -us m.
period tempus -oris n.
periodoflife aetas -atis f.
perishing interitus -us m.
peroration epilogus -i m.
person corpus -oris n.
perusal lectio -onis f.
pest pestis -is f.
pestilence pestis -is f.
phantom simulacrum -i n.
phial phiola -ae f.
philosopher philosophus -i m.
philosophy philosophia -ae f.
physician medicus -i m.
picture pictura -ae f.
pieceofcloth pannus -i m.
pig porcus -i m.
pillar columna -ae f.
pin acus -us f.
pipe fistula -ae f.
pirate praedo -onis m.
pity misericordia -ae f.
placeofcleansing delubrum -i n.
placeofrefuge perfugium -i n.
placeposition locus -i m.
plague pestis -is f.
plain planities -ei f.
plan consilium -i n.
plan descriptio -onis f.
plan mens -entis f.
planet planeta -ae f.
planet planetus -i m.
pleasantness dulcedo -inis m.
pleasure gaudium -i n.
pledge obligatio -onis f.
plot insidia -ae f.
plumtree prunus -i f.
poet poeta -ae m.
poet vates -is m.f.
point punctum -i n.
point cacumen -inis n.
poison venenum -i n.
poisonousliquid virus -i n.
pole polus -i m.
pomegranate pomum -i n.
poop puppis -is f.
poplar populus -i f.
poppy papaver -eris n.
portent monstrum -i n.
position gradus -us m.
position situs -us m.
position status -us m.
post columna -ae f.
posture status -us m.
potion venenum -i n.
poverty paupertas -atis f.
power potentia -ae f.
power dicio -onis f.
power ops -pis f.
power potestas -atis f.
power pulvis -eris m.
power manus -us f.
practice institutum -i n.
practice exercitatio -onis f.
practice usus -us m.
praise laus -udis f.
prayer ora -ae f.
prayer votum -i n.
prayer prex -ecis f.
pre-eminence praestantia -ae f.
preciousstone lapis -idis m.
preparation preparatio -onis f.
presence praesentia -ae f.
presidency magisterium -i n.
prey praeda -ae f.
price pretium -i n.
prickle spina -ae f.
pride superbia -ae f.
pride spiritus -us m.
priest presbyter -eri m.
priest sacerdos -otis m.
priestess sacerdos -otis m.
principles principium -i n.
prison vinculum -i n.
prison carcer -eris m.
privation privatio -onis f.
proceedings acta -orum n.
proclamation edictum -i n.
produce fructus -us m.
profit commodum -i n.
profit compendium -i n.
profit emolumentum -i n.
profit quaestus -us m.
profusion luxuria -ae f.
progeny proles -is f.
promise promissum -i n.
promise fides -ei f.
promoter auctor -oris m.
proof argumentum -i n.
proof experimentum -i n.
proof indicium -i n.
property proprietas -atis f.
property qualitas -atis f.
prophecy fatum -i n.
prophet vates -is m.f.
proportion proportio -onis f.
proposing latio -onis f.
propriety pudor -oris m.
prosperity salus -utis f.
protection praesidium -i n.
protection propugnaculum -i n.
protector vindex -icis m.
province provincia -ae f.
provisions commeatus -us m.
prow prora -ae f.
public vulgus -i n.
publicopinion rumor -oris m.
publicrecords acta -orum n.
punishment supplicium -i n.
purchaser emptor -oris m.
pureLatinstyle latinitas -atis f.
purgation purgatio -onis f.
purifactorysacrifice lustrum -i n.
purification purificatio -onis f.
purpose sententia -ae f.
purse crumena -ae f.
putrefaction putrefactio -onis f.
puttingtogether compositio -onis f.
pyramid pyramis -idis f.
pyre funis -is m.
quantity cubus -i m.
queen regina -ae f.
quiet quies -etis f.
race curriculum -i n.
race gens -entis f.
race soboles -is f.
raft ratis -is f.
rag pannus -i m.
raid excursio -onis f.
rain imber -bris m.
ram aries -etis m.
rampart vallum -i n.
rampart agger -eris m.
rank ordo -inis m.
rashness temeritas -atis f.
rat mus, -uris m.f.
raven corvus -i m.
ravine saltus -us m.
raving furor -oris m.
reader lector -oris m.
reading lectio -onis f.
reality verum -i n.
reality veritas -atis f.
realm regnum -i n.
rear tergum -i n.
reason causa -ae f.
reckoning ratio -onis m.
record commentarius -i m.
record commentarium -i n.
records fastus -i m.
recovery recuperatio -onis m.
recruit,beginner tiro -onis m.
referee arbiter -tri m.
reflection cogitatio -onis f.
reflection repercussio -onis f.
reflector speculum -i n.
refuge respectus -us m.
refutation reprehensio -onis f.
regret desiderium -i n.
regulardisposition dispositio -onis f.
reinforcements subsidium -i n.
reinforcements supplementum -i n.
relative adfinis -is m.
relaxation remissio -onis f.
relaxation solutio -onis f.
release remissio -onis f.
religion religio -onis f.
religiousfeast daps -apis f.
remedy medicina -ae f.
remedy remedium -i n.
renderingofassistance latio -onis f.
renown laus -udis f.
repercussion repercussio -onis f.
repetition repetitio -onis f.
reply responsum -i n.
repose requies -etis f.
repository capsa -ae f.
repremand reprehensio -onis f.
representation descriptio -onis f.
representation imago -inis f.
reputation fama -ae f.
reputation dignitas -atis f.
repute honor -oris m.
request prex -ecis f.
requirement necessitas -atis f.
resentment dolor -oris m.
resources substantia -ae f.
resources facultas -atis f.
respect respectus -us m.
rest otium -i n.
rest requies -etis f.
restoration restauratio -onis f.
restraint continenta -ae f.
result effectus -us m.
result eventus -us m.
result exitus -us m.
retainer cliens -entis m.
retinue comitatus -us m.
retreat receptus -us m.
return reditus -us m.
return regress -us m.
revenue vectigal -lis n.
reverence religio -onis f.
review recognitio -onis m.
revolt rebellio -onis f.
reward praemium -i n.
reward merces -edis f.
reward fructus -us m.
riches divitia -ae f.
righthand dextra -ae f.
ring circulus -i m.
ring orbs -bis m.
ringlet cirrus -i m.
riot turba -ae f.
risk periculum -i n.
rite ritus -us m.
rites sacrum -i n.
river fluvius -i m.
river flumen -inis n.
river amnis -is m.
riverbank ripa -ae f.
robber praedo -onis m.
rock petra -ae f.
rock saxum -i n.
rock rupes -is f.
rod radius -i m.
roll volumen -inis n.
roof tectum -i n.
roof trabs -bis f.
root radix -icis f.
root stirps -pis f.
route iter -ineris n.
row ordo -inis m.
row versus -us m.
ruin exitum -i n.
rule regula -ae f.
rule solium -i n.
rule ius -uris n.
ruler tyrannus -i m.
ruler dominator -oris m.
rumour opinio -onis f.
rumour rumor -oris m.
rumour sermo -onis m.
rung gradus -us m.
running cursus -us m.
runningtogether concursus -us m.
rush impetus -us m.
sacrament sacramentum -i n.
sacredsiteorvessels sacrum -i n.
sailor nauta -ae m.
salamander salamandra -ae f.
salt sal -is m.
salvation salus -utis f.
sanctuary delubrum -i n.
sand arena -ae f.
sand harena -ae f.
satiety satietas -atis m.
Saturn saturnus -i m.
saving dictum -i n.
scales libra -ae f.
scarcity paucitas -atis f.
scent odor -oris m.
school ludus -i m.
science physica -ae f.
science scientia -ae f.
scourge verber -eris n.
sea pontus -i m.
sea gurges -itis m.
sea sal -is m.
sea mare -is n.
seal sigillum -i n.
season tempus -oris n.
seat solium -i n.
seat sedes -is f.
seat sedile -is n.
secession secessio -onis f.
second secundus -i m.
secret mysterium -i n.
secretary scriba -ae m.
sect haeresis, -is f.
section sectio -onis f.
seed sperma -ae f.
seed granum -i n.
seed semen -inis n.
selecting lectio -onis f.
selection dilectus -us m.
self-control temperantia -ae f.
senate senatus -us m.
senator senator -oris m.
sense sensus -us m.
senseofduty pietas -atis f.
senseofshame pudor -oris m.
sentry vigil -is m.
separation separatio -onis f.
series ordo -inis m.
series series -ei f.
serpent draco -onis m.
service beneficium -i n.
service meritum -i n.
service ministerium -i n.
service officium -i n.
servitude servitium -i n.
servitude servitus -utis f.
setback incommodum -i n.
setting occasus -us m.
seventh septimus -i m.
shadow umbra -ae f.
shape species -ei f.
share portio -onis f.
share pars -rtis f.
sheep ovis -is f.
shelter munimentum -i n.
shelter tectum -i n.
shepherd pastor -oris m.
shield scutum -i n.
ship navis -is f.
shoot soboles -is f.
shortness brevitas -atis f.
shortspace momentum -i n.
shoulder humerus -i m.
shoulder umerus -i m.
shout clamor -oris m.
shower imber -bris m.
shrine delubrum -i n.
shrine fanum -i n.
shuddering horror -oris m.
sickness aegritudo -inis f.
siege obsidio -onis f.
sight spectaculum -i n.
sight aspectus -us m.
sight conspectus -us m.
sight prospectus -us m.
sight visus -us m.
sigils sigillum -i n.
sign nota -ae f.
sign argumentum -i n.
sign signum -i n.
silence silentium -i n.
silver argentum -i n.
similarity aequalitas -atis f.
simplesubstance elementum -i n.
sin peccatum -i n.
sin scelus -eris n.
sire genitor -oris m.
sister soror -oris f.
site situs -us m.
situation positio -onis f.
situation situs -us m.
sixth sextus -i m.
skill peritia -ae f.
skill scientia -ae f.
skill artificium -i n.
skill facultas -atis f.
skill ars -rtis f.
skill usus -us m.
skin tergum -i n.
skin pell -is f.
skin pellis -is f.
sky caelum -i n.
sky aer -eris f.
sky aether -eris m.
sky axis -is m.
slackening remissio -onis f.
slaughter caedes -is f.
slave servus -i m.
slavery servitium -i n.
slavery servitus -utis f.
sluggishness inertia -ae f.
smallbook libellus -i m.
smalldrop guttula -ae f.
smallness brevitas -atis f.
smallnumber paucitas -atis f.
smell odor -oris m.
smelling odorattus -us m.
smoke fumus -i m.
snow nix -ivis f.
softness mollitia -ae f.
soil humus -i f.
solace solatium -i n.
soldier miles -itis m.
Solomon salomon -onis m.
solution solutio -onis f.
somewhat aliquantulum -i n.
son filius -i m.
son natus -i m.
son-in-law generus -i m.
song cantus -us m.
soothsayer vates -is m.f.
sorrow aegritudo -inis f.
sorrow maeror -oris m.
sort modus -i m.
soul +anima -ae f.
soul +anima -ae f.
soul animus -i m.
soul cor -rdis n.
sound sonus -i m.
sound sonitus -us m.
soundnessofbody sanitas -atis f.
source origo -inis f.
source fons -ontis m.
sovereignpower maiestas -atis f.
sovereignty regnum -i n.
space spatium -i n.
speaker orator -oris m.
speakersplatform rostrum -i n.
spear hasta -ae f.
speck guttula -ae f.
spectacle spectaculum -i n.
speed festinatio -onis f.
sperm sperma -ae f.
sphere sphaera -ae f.
spine spina -ae f.
spirit spiritus -us m.
splendour fulgor -oris m.
spoil spolium -i n.
spokesman orator -oris m.
sport ludus -i m.
spot gutta -ae f.
spot macula -ae f.
spring ver -eris n.
spring fons -ontis m.
sprout soboles -is f.
spur calcar -ris n.
staff radius -i m.
stagecharacter pars -rtis f.
stain macula -ae f.
staircase scala -ae f.
standard regula -ae f.
standardbearer signifer -eri m.
star stella -ae f.
state qualitas -atis f.
statue statua -ae f.
stature statura -ae f.
steadfastness constantia -ae f.
steam vapor -oris m.
steersman gubernator -oris m.
stench odor -oris m.
step gradus -us m.
step gressus -us m.
step passus -us m.
steppingforward(gesture) excursio -onis f.
sternofship puppis -is f.
stillness silentium -i n.
stock stirps -pis f.
stomach venter -tris m.
stone lapis -idis m.
storm procella -ae f.
storm tempestas -atis f.
story fabula -ae f.
story parabola -ae f.
strait angustia -ae f.
stranger hospes -itis m.
stream flumen -inis n.
street vicus -i m.
strength ops -pis f.
strengthening firmamentum -i n.
stretch tractus -us m.
strife discordia -ae f.
string nervus -i m.
stroke plaga -ae f.
stroke pulsus -us m.
study studium -i n.
study(room) tablinum -i n.
studying commentatio -onis f.
stumblingblock offensio -onis f.
style cultus -us m.
sublimation sublimatio -onis f.
substance corpus -oris n.
subtle subtilitas -atis m.
succession series -ei f.
suffering supplicium -i n.
sufficiency satietas -atis m.
sulphur sulphur -uris n.
summary,abridgment breviarium -i n.
summer aestas -atis f.
summit vertex -icis m.
summit cacumen -inis n.
summit arx -rcis f.
sumtotal summa -ae f.
sun sol -is m.
sun-dial horologium -i n.
superintendent praefectus -i m.
superiority praestantia -ae f.
supernatural supernaturalis -is m.
superstition religio -onis f.
suppliant supplex -icis m.
supplies commeatus -us m.
supply facultas -atis f.
support firmamentum -i n.
support nutrimentum -i n.
support favor -oris m.
support basis -is f.
surge fluctus -us m.
surrender traditio -onis f.
suspicion suspicio -onis f.
swamp palus -udis f.
sway dicio -onis f.
sweetness dulcedo -inis m.
sweetness mel -llis n.
swelling tuber -eris n.
sword gladius -i m.
sword ensis -is m.
symbol symbolus -i m.
sympathy misericordia -ae f.
table mensa -ae f.
talk sermo -onis m.
tartar tartarus -i m.
tasting gustus -us m.
tax stipendium -i n.
tax tributum -i n.
tax vectigal -lis n.
teaching doctrina -ae f.
tear lacrima -ae f.
teat uber -eris n.
temperament ingenium -i n.
temperance continenta -ae f.
temperance temperantia -ae f.
temple delubrum -i n.
temple templum -i n.
temple aedes -is f.
tenth decimus -i m.
ternary ternarius -i m.
territory arvum -i n.
territory finis -is m.
test testa -ae f.
test experimentum -i n.
thedead inferus -i m.
thedeep altum -i n.
theft furtum -i n.
thegodsabove superus -i m.
theleastbit hilum -i n.
theme propositum -i n.
theology theologia -ae f.
thepeople vulgus -i n.
thickair caligo -inis f.
thief fur -uris m.
thing res -ei f.
third tertius -i m.
thirst sitis, -is f.
thistle tribulus -i m.
thorn spina -ae f.
thornbush tribulus -i m.
thought cogitatio -onis f.
thought ratio -onis m.
thoughtlessness temeritas -atis f.
thousandth millensimus -i m.
threat mina -ae f.
throat faux -ucis f.
throne solium -i n.
tide aestus -us m.
tile later -eris m.
timber trabs -bis f.
time spatium -i n.
time aetas -atis f.
time tempestas -atis f.
time tempus -oris n.
tincture tinctura -ae f.
title appellatio -onis f.
toad bufo -onis m.
toil labor -oris m.
token symbolus -i m.
toll vectigal -lis n.
tomb sepulcrum -i n.
tongue lingua -ae f.
tool instrumentum -i n.
tooth dens -entis m.
top cacumen -inis n.
torch fax -acis f.
torture tormentum -i n.
torture cruciatus -us m.
touching tactus -us m.
tower propugnaculum -i n.
tower turris, -is f.
town oppidum -i n.
townsfolk oppidanus -i m.
trace vestigium -i n.
track tractus -us m.
tractate tractatus -us m.
trade artificium -i n.
trader mercator -oris m.
trail tractus -us m.
training disciplina -ae f.
transformation metamorphosis -is f.
transmutation transmutatio -onis f.
treachery perfidia -ae f.
treasure thesaurus -i m.
treasury thesaurus -i m.
treatise tractatus -us m.
tree arbor -oris f.
tree trabs -bis f.
treeororchardfruit pomum -i n.
trembling tremor -oris m.
trial experimentum -i n.
trial iudicium -i n.
tribe gens -entis f.
tribe tribus -us f.
tribune tribunus -i m.
tribute tributum -i n.
tribute vectigal -lis n.
trifle aliquantulum -i n.
trinity trinitas -atis m.
triumph triumphus -i m.
troop caterva -ae f.
trouble miseria -ae f.
trouble molestia -ae f.
trouble incommodum -i n.
truce indutia -ae f.
trumpet tuba -ae f.
trunk truncus -i m.
trust fiducia -ae f.
trust fides -ei f.
truth verum -i n.
truth veritas -atis f.
truthfulness veritas -atis f.
tube fistula -ae f.
tube solium -i n.
tune melodia -ae f.
turn vicis -is f.
tutelardiety genius -i m.
tutorship magisterium -i n.
twelfth duodecimus -i m.
twentyeighth duodetricensimus -i m.
twohundredth ducentensimus -i m.
twothirdsof bes -essis m.
understanding intelligentia -ae f.
uniformity aequitas -atis f.
union coniunctio -onis f.
unit unitas -atis f.
unity unitas -atis f.
universalmedicine panacea -ae f.
universe mundus -i m.
upperair aether -eris m.
upperarm humerus -i m.
urge impulsus -us m.
use usus -us m.
utterruin pernicies -ei f.
valley vall -is f.
valley valles -is f.
value pretium -i n.
value indicatio -onis f.
vapour nebula -ae f.
vapour aer -eris f.
vapour caligo -inis f.
variety varietas -atis f.
veil +nubes -is f.
verdict iudicium -i n.
vessel ampulla -ae f.
vessel vesica -ae f.
vessel navigium -i n.
vessel vas -sis n.
vessel ratis -is f.
victory victoria -ae f.
victuals victus -us m.
view conspectus -us m.
view prospectus -us m.
village vicus -i m.
villain furcifer -eri m.
vine vitis -is f.
vinegar acetum -i n.
violence violentia -ae f.
virgin virgo -inis f.
virtue virtus -utis f.
vision visus -us m.
voice vox -ocis f.
volume tomus -i m.
vote suffragium -i n.
vow votum -i n.
voyage navigatio -onis f.
wakefulness vigilia -ae f.
wall murus -i m.
wallofhouse paries -etis m.
wandering error -oris m.
war bellum -i n.
warfare militia -ae f.
warmth calor -oris m.
warning monitio -onis f.
watching observatio -onis f.
water aqua -ae f.
watering irrigatio -onis f.
wave unda -ae f.
wave fluctus -us m.
way via -ae f.
weakening solutio -onis f.
wealth substantia -ae f.
weapon telum -i n.
weather caelum -i n.
weather tempestas -atis f.
wedding nuptia -ae f.
weeping fletus -us m.
weight pondus -eris n.
west vesperus -i m.
west occidens -entis m.
west occasus -us m.
wet humiditas -atis f.
wheel rota -ae f.
whirlpool vertex -icis m.
whiteness albedo -inis f.
wickedness scelus -eris n.
wife coniunx -ngis m.
wife uxor -oris f.
wildanimal bestia -ae f.
wildanimal fera -ae f.
will testamentum -i n.
wind ventus -i m.
wine vinum -i n.
wing ala -ae f.
winter hiems -emis f.
winterquarters hibernum -i n.
wisdom sapientia -ae f.
wit sal -is m.
withdrawal secessio -onis f.
withoutorders iniussus -us m.
witness arbiter -tri m.
witness testis -is m.
wolf lupa -ae f.
wolf lupus -i m.
woman femina -ae f.
woman mulier -eris f.
woman senex -nis m.
wonder miraculum -i n.
woodland saltus -us m.
word dictum -i n.
word verbum -i n.
work opus -eris n.
worker faber -bri m.
workman opifex -icis m.
workmanship opus -eris n.
world mundus -i m.
worm vermis -is m.
worth pretium -i n.
worth dignitas -atis f.
wound plaga -ae f.
wreath volumen -inis n.
writer scriptor -oris m.
writings scriptum -i n.
year annus -i m.
yeast fermentum -i n.
yoke iugum -i n.
youngman iuvenis -is m.
youngmen pubes -is f.
youngwoman virgo -inis f.
youth iuventus -utis f.
youth adulescens -entis m.
youth pubes -is f.
zeal studium -i n.